top of page

תרגום ספריו של רינפוצ'ה

New Project.jpg


טארתנג טולקו כתב במשך השנים מעל 40 ספרים בתחומי ידע רבים ומגוונים. הספרים חלקם תורגם למספר שפות כמו הולנדית, גרמנית, פורטוגזית ועוד. דבר זה אפשר לקהל רחב יותר ללמוד מלימוד זה.
על מנת להנגיש את ספריו של טארתנג רינפוצ'ה לקהל הקוראים/ות בארץ הוחלט להתחיל במלאכת התרגום. קבוצה קטנה של אנשים, חלקם עם נסיון בתרגום וחלקם לא, ניסו לגשש וללמוד את תרגום הספר 'ציטוטים'. זה זה הינו לקט מכל ספריו של טארתנג רינפוצ'ה כפי שנבחר על ידי תלמידיו ותלמידותיו. בסיום ספר זה והדפסתו בארהב ושליחתו לארץ, עברנו לתרגום הספר Caring שתרגמנו לעברית כאכפתיות מעומק הלב. 
התנסות זו במלאכת התרגום חשף אותנו למפגש היחודי ביותר עם הטקסט דרך מלאכת התרגום. מעבר להבנה השכלית של כל המילים, משפט והקשר יש הזמנה למפגש עם הלב ולהגיש באהבה את הטקסט לקורא בעברית. מתוך רצון לשמור על דיוק הטקסט באנגלית ולהעביר בצורה מיטבית מסר בעברית. לעיתים משפט אחד גרר דיון של שעות. שהותיר את כולנו בתחושה של לימוד והבנה עמוקה יותר. 
מלאכת התרגום שלנו מקבלת כל עזרה ותמיכה נדרשת ממתרגמות מהולנד וגם מהעורך של ספריו של טארתנג טולקו בברקלי, קליפורניה. זו הזדמנות וזכות גדולה ללימוד יחודי.

אנו מעריכים כי נסיים את תרגום אכפתיות מעומק הלב בתחילת 2024. בינתיים ניתן לתרגם את העותק השני של Quotes. הספר הבא המתוכנן לתרגום הוא קום ניי - יוגה טיבטית.
באם אתם שולטים בעברית ואנגלית ומעונינים בהתנסות ולימוד שונה, מוזמנים להתנסות. צרו קשר>>

Caring שקף דאגה לעצמנו ידיים.jpg
bottom of page