top of page
MH.jpg

הדרך לאכפתיות מעומק הלב

אכפתיות מעומק הלב 6

על הדרך ללימוד אכפתיות מעומק הלב

 

דרך זו מטרתה ללמוד לבטא בחיינו אכפתיות מעומק הלב לגוף, ללב ולתודעה בדרך המשלבת חוכמה וחמלה לעצמנו ולאחרים.

אכפתיות מעומק הלב היא

  • תרופה לראייה השלילית והשיפוטית השלטת בעולמנו

  • להתמיר את הסיבות הטבועות בנו הגורמות לנו ולזולתנו סבל, ולאפשר חיים מאוזנים ומשמעותיים

במהלך המפגשים בתוכניות של אכפתיות מעומק הלב נלמד להכיר

  • מיומנויות לשחרר מתחים בגוף ותודעה

  • לגלות מקורות בלתי נדלים של אכפתיות הנמצאים בתוכנו

  • להתבונן ביחסינו עם עצמנו ועם זולתנו מתוך כך ללמוד על התודעה שלנו

  • לפתח הוקרה וחברות ללא תנאי עם עצמנו

הדרך ללימוד, להתנסות ולחיים בדרך של אכפתיות כוללת מספר קורסים המבוססים על הלימוד של טארתנג טולקו המוצגים בספרו Caring

אכפתיות מעומק הלב 6

 תוכנית הקורסים בדרך של 'אכפתיות מעומק הלב' 

קורס ראשון - אכפתיות מעומק הלב

הקורס מבוסס על ההקדמה לספר. בקורס זה נלמד על שלושת האיכויות הנדרשות לאכפתיות בחיינו,

  • הוקרה 

  • חברות ללא תנאי 

  • סליחה 

במפגשים נפתח לאפשרויות חדשות לביטוי אכפתיות לגוף, לתודעה ולאמוציות ולתחושות של שמחה ומשמעות בחיי היום יום.

המפגשים מבוססים על התנסות אישית וכוללים תרגילי קום ניי – יוגה טיבטית, דמיון מודרך, לימוד מהספר, ויזואליזציה, מדיטציה ושיתוף. במהלך השבוע יינתנו המלצות לתרגולים לעזור לשלב אכפתיות בחיי היום יום.

הקורס כולל שישה מפגשים שבועיים בזום או פנים אל פנים.

קורס שני - אכפתיות מעומק הלב – וראשית לעצמנו במחוות של איזון

 

בקורס זה נתבונן בהשקפתנו כיצד אנו מבטאים אכפתיות לעצמנו. נבין מה מונע מאתנו לבטא אכפתיות מעומק הלב לעצמנו, ללב ולתודעה בחיי היום יום.

נגלה את האיכויות של האכפתיות המאפשרות לנו לגלות חברות עם עצמנו כפי שאנו ללא בקורת ושיפוטיות.

נכיר ונתרגל השקפות ומיומנויות חדשות לבטא אכפתיות מעומק הלב המבטאות את הטוב והיכולות הטמונות בנו לטובתנו ולטובת זולתנו.

המפגשים מבוססים על התנסות אישית וכוללים תרגילי קום ניי – יוגה טיבטית, דמיון מודרך, לימוד מהספר, ויזואליזציה, מדיטציה ושיתוף. במהלך השבוע יינתנו המלצות לתרגולים לעזור לשלב אכפתיות בחיי היום יום.

הקורס כולל 12 מפגשים שבועיים בזום או פנים אל פנים.

קורס שלישי - אכפתיות מעומק הלב – לאמוציות במחוות של חמלה

בו נגלה כיצד האכפתיות היא המרפא לריפוי האמוציות.

במהלך הקורס נבחן את התנאים הפנימיים המפעילים את המנגנון הריאקטיבי של האמוציות.

נתרגל מיינדפולנס וקבלה ללא תנאי ככלים של ריפוי מאמוציות.

נכונות לקבל את האתגר להתמיר שליליות ושיפוטיות בשגשוג ורווחה.

נפתח לגלות ולהתמסר לשפה הלא מילולית של הלב.

המפגשים מבוססים על התנסות אישית וכוללים תרגילי קום ניי – יוגה טיבטית, דמיון מודרך, לימוד מהספר, ויזואליזציה, מדיטציה ושיתוף. במהלך השבוע יינתנו המלצות לתרגולים לעזור לשלב אכפתיות בחיי היום יום.

הקורס כולל 14 מפגשים שבועיים בזום או פנים אל פנים.

קורס רביעי – אכפתיות מעומק הלב – לתודעה במחוות של חוכמה - בהמתנה

'התודעה שוכנת באורה של האכפתיות מעומק הלב'.

נבחן את האכפתיות מעומק הלב כדרך, כלי הרכב והן היעד של המסע לחקר התודעה.

ממרחבי הלב הפתוח ניתן לראות כיצד שלטון התודעה משמר את מצב הסבל בחיינו.

הקורס מורכב מ 14 מפגשים המחולקים לסדרה של 8 מפגשים, הפסקה של שבועיים וסדרה נוספת של 6 מפגשים.

 

תוכנית הלימוד של אכפתיות מעומק הלב מבוססת על הספר Caring מאת Tarthang Tulku Rinpoche.

Anat on path
bottom of page