top of page

אכפתיות מעומק הלב - הקדמה 
 

לאתר- caring (3).jpg

על הקורס אכפתיות מעומק הלב בשישה מפגשים שבועיים

 

בסדרה זו של שישה מפגשים נתוודע כיצד אכפתיות מעומק הלב, לגוף, ללב ולתודעה פותחות בפנינו דרכים חדשות לגלות משמעות ושמחה בחיינו ולהביא ברכה לעולם שסביבנו.

שיעורים אלו יכולים להיות כמבוא לקורסים של אכפתיות מעומק הלב וגם העמקה למי שהשתתף בקורסים אחרים

מה הם האיכויות הנדרשות על מנת לבטא אכפתיות מעומק הלב בחיי היום יום?

 

  • הוקרה והוקרה עצמית כך שנוכל להכיר ולבטא את הטוב והחיובי הן כלפי עצמנו והן כלפי אחרים

  • חברות ללא תנאי עם עצמנו ואחרים כך שנוכל לקבל את הקשיים וחוסר השלמות בהבנה ואהבה

  • סליחה לעצמנו ואחרים כך שנוכל להקל מעלינו את משא הכאב

 

המפגשים בקורס הם חווייתיים, אינטראקטיביים ודינמיים. השיעורים כוללים  לימוד נושא המפגש, מדיטציה, דמיון מודרך ושיתוף. נתנסה בתחושות האכפתיות בגופנו בעזרת קום ניי - יוגה טיבטית. בין המפגשים יינתנו המלצות לתרגולים על מנת ליישם ידע זה בחיי היום יום. 

NIG web 17 flowers offering.jpg

 תוכנית המפגשים בקורס 'אכפתיות מעומק הלב' 

המפגש הראשון והשני מוקדשים להוקרה והוקרה עצמית

מפגש ראשון – איכויות יקרות ערך של האכפתיות

מפגש שני – נוכחות של אכפתיות בחיינו לעומת העדר אכפתיות בחיינו

המפגש השלישי והרביעי מוקדשים לחברות ללא תנאי עם עצמנו ועם אחרים

מפגש שלישי – תרגול של חברות ללא תנאי עם עצמנו

מפגש רביעי – האם ניתן לגלות אכפתיות לקשיינו הרגשיים

מפגשים חמישי ושישי מוקדשים לסליחה לעצמנו ולאחרים

מפגש חמישי – האתגרים שהתודעה מציבה לתחושת האושר שלנו

מפגש שישי – היתרונות של הנקטר של האכפתיות

 

מועד פתיחת הקורס הבא יפורסם בקרוב

פרטים והרשמה >> 

PXL_20210915_052809065.jpg
bottom of page