top of page
fractal.jpg

העבודה כאמצעי להתפתחות אישית
Skilful Means 

על Skilful Means  העבודה כאמצעי להתפתחות אישית 

לימוד של 'העבודה כאמצעי להתפתחות אישית' הוצג על ידי רינפוצ'ה לתלמידותיו ותלמידיו שעסקו בהקמה של פרויקטים מאתגרים בתחומים בהם לא היה להם בהם שום הכשרה קודמת. לימוד זה מתבסס על הלימוד המסורתי של הבודהא ששמש לאנשים שצעדו בדרך הרוחנית בחיי יום יום בתרגול של חוכמה בפעולה. 
 

לימוד של 'העבודה כאמצעי להתפתחות אישית' כדרך למימוש הפוטנציאל האנושי הטמון בנו הינו מעבר ללימוד מיומנויות עבודה. הוא מתמקד בלימוד, תרגול ופיתוח משאבינו הפנימיים כמודעות, ריכוז, ערנות, ומשאבי האנרגיה שאנו משקיעים בעיסוקינו. העבודה יכולה להיות כלי מצוין להתגבר על מכשולים פנימייים כמו חוסר בטחון, אמונות מעכבות על מנת להשיג מטרות המיטיבות עמנו ועם אחרים. בהקדמה לספר Skilful Means – Patterns for Success כותב רינפוצ'ה.

"יש לנו את האחריות לעבוד, לאמן את כישרונותינו ויכולתנו, להעניק מיכולתנו לחיים. הטבע שלנו הוא יצירתי ועל ידי ביטוי שלו אנו מייצרים עוד ועוד התלהבות, יצירתיות והנאה בעולם שסביבנו. עבודה בשמחה, במלוא האנרגיות ומכל הלב היא הדרך בה אנו תורמים לחיים. עבודה בדרך זו היא עבודה כאמצעי להתפתחות אישית". 

נדמה כי בחברה שלנו אבדה לרבים מאתנו מימד זה של העבודה. אין זה נדיר לפגוש באנשים ההולכים לעבודה כצורך קיומי, שאיפה לסטטוס, דמוי עצמי וחיים בין סוף שבוע אחד למישנהו ובין חופש לחופש. זו החמצה של כלי חשוב להתפתחותינו האישית, ללמוד על היכולת שלנו להתמיד כנגד כול הקשיים, לבטא חריצות, יצירתיות ושמחה במימוש אנרגיות ויכולות למטרות מיטיבות עמנו ועם זולתינו. 

על Path of Challenge  'עבודה בדרך מאתגרת'
'הדרך המאתגרת' הינה אספקט נוסף לאמצעים מיומנים המתבסס על מבנה המנדלה היחודי ללימוד הבודהיסטי. מבנה של המנדלה מאפשר כלי ניהולי יחודי המקנה נקודת מבט רחבה להקמה של יוזמות חדשות וניהול פרויקטים.
כאשר מרכיבי המנדלה נבנים ומופעלים בהתאמה בכל אחד מארבעת הכוונים מתאפשרים התנאים לעיצוב  מחדש של ידע, אנרגיות חיוניות ומשאבים בתהליך בו נוצרים צורות, מבנים, תנאים ונסיבות חדשות. תהליך משלים ומשולב זה מאפשר צמיחה של ידע חדש, שיפור של המשאבים ונוצרים תנאים חיוניים להצלחה. 
מנדלה 'מבנה להשגיות' הנלמדת בקורס זה הינה יותר מאשר מפת דרכים. המנדלה היא למעשה מדריך ליצירתיות בפעולה. לימוד של איכויות המנדלה מאפשרת לחשוף את הידע הדרוש לביצוע הפעולות הנדרשות, כיצד להגביר יצירתיות ואת היכולת להתגבר על מכשולים וקשיים.

כיצד ניתן ללמוד על 'עבודה בדרך מאתגרת'
קורס ראשון של 'העבודה בדרך להתפתחות אישית' מתוכנן לרבעון הרביעי של 2023.

הקורס ניתן על ידי יצחק פרייס שהוסמך ללמד דרך זו.
הקורס ניתן לקבוצות בנות 3- 5 אנשים שלהם יוזמה או קורס לנהל.

לפרטים צרו קשר>> 

תמונות סליידר דף הבית.png
bottom of page